Provocative Concept

Shop

Prelucrare Datelor cu Caracter Personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE WEBSITE

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

Proprietarul site-uluiwww.provocativeconcept.com („Site-ul”) este societatea HAUTE COUTURE DESIGN S.R.L., cu sediul in Strada Dumitru Cariagdi , nr.1, Ap.1, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8594/2017, cod unic de inregistrare 37705540, in calitate de operator (“Operatorul”). Reprezentantul legal al HAUTE COUTURE DESIGN S.R.L. este Raluca Constantin, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății si cumpararea acestora.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail contact@provocativeconcept.com  sau prin poștă la adresa: Strada Dumitru Cariagdi, nr.1, Ap.1, sectorul 2, Bucuresti în atenția desemnatului pentru protecția datelor HAUTE COUTURE DESIGN S.R.L.

3. Operare generală Site

3.1. Informațiile colectate

Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:

 • datele de identificare electronică a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresa de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
 • datele de identificare și de contact ale utilizatorilor (nume, prenume, e-mail, mesaj și, respectiv nume, pentru înscrierea online la sesiuni și cursuri: prenume, e-mail, telefon,  – opțional, informații privind sursa de unde clientul a aflat de serviciile Haute Couture Design , privind provocările cu care s-a confruntat clientul
 • informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site.

Adițional, Operatorul colectează date prin folosirea de Cookies, în condițiile descrise separat în Politica de Utilizare a Cookies.

3.2. Scopul procesării

Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:

 • furnizarea de informații vizitatorilor;
 • statistici privind traficul pe Site și activitatea utilizatorilor – litera;
 • preluare solicitări.
 • marketing direct.

3.3. Temeiul legal

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • pași pregătitori pentru încheierea contractului cu potențiali clienți și, respectiv, pentru prestarea serviciilor;
 • interesele comerciale legitime ale operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate ;
 • consimțământul vizitatorului .

3.4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

 • dezvoltatorii Site-ului;
 • firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.);
 • agenții de marketing;
 • alti subcontractanți.

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate în țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

Dacă Operatorul trece printr-o procedura de reorganizare (inclusiv fuziune, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către organizația succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele către o terță persoană în cazul în care o prevedere imperativă a legii o impune.

3.5. Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

4. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

5. Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic și fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

6. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresă de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularelor de contact.

7. Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: aprilie 2023

REGISTER

Datele personale le folosim pentru a imbunatati experienta de pe acest site, pentru a livra comenzile si pentru a va tine la curent cu noutatile conform cu Politica de confidentialitate.